• Przechowalnia 0
 • Regulamin

  Regulamin

  Regulamin obowiązujący od 2014-12-25:

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep internetowy/wypożyczalnia sprzętu fitness FIT-STRONG.PL działający pod adresem www.fit-strong.pl prowadzi działalność handlowo-usługową w zakresie sprzedaży i wynajmu sprzętu sportowego oraz suplementów diety.

  Właścicielem sklepu jest FIT-STRONG Marcin Skoczeń ul.Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk, NIP: 568-153-59-04.


  Sklep internetowy FIT-STRNG.PL prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz sprzedaż bezpośrednią poprzez sklep stacjonarny.

  Adres do korespondencji / adres do zwrotu towaru:
  FIT-STRONG Marcin Skoczeń ul.Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk

  Konto bankowe Sprzedawcy:
  PKOBP:06 1020 1592 0000 2802 0187 4197


  Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej
  marcin@orbisfera.pl, sklep@fit-strong.pl 
  lub na numer telefonu
  887681030
  Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 20:00

  4. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
  Sprzedawca – FIT-STRONG Marcin Skoczeń
  Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL www.fit-strong.pl,
  Klient (Zamawiający) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu,
  Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie,
  Cena – jednostkowa cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru
  Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez Zamawiającego,
  Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
  Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
  Konsument: osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  System Reklamacji - aplikacja internetowa zintegrowana ze Sklepem, służąca do ewidencjonowania i zarządzania reklamacjami,
  Regulamin - niniejszy regulamin.


  II. OFERTA

  1. Produkty, prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających. Klient dokonując Zamówienia, za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej sklepu lub telefonicznie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w niniejszym Regulaminie.

  2. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Produkty oznakowane etykietą „wysyłka do 24h” są realizowane i wysyłane w ciągu 24h od chwili złożenia zamówienia w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem lub od chwili zaksięgowania przez Sprzedawcę wpłaty w przypadku wyboru przez Klienta płatności z góry), z wyłączeniem sobót i dni świątecznych. Czas dostawy jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy.

  3. Znaczna część asortymentu - zwłaszcza produkty wielkogabarytowe - jest ze względów transportowych wysyłana w stanie wymagającym samodzielnego montażu. Do tych oraz innych produktów dołączona jest instrukcja montażu/obsługi.

  4. Niektóre produkty z oferty Sklepu (m.in. miecze dekoracyjne, noże) są uznawane jako broń biała zgodnie z art. 4 ust.1 pkt a ustawy o broni i amunicji (Dz.U.2012, poz. 576), co wyklucza je ze sprzedaży osobom w wieku poniżej 18 lat. Zamawiając jeden z tych produktów, Klient oświadcza iż jest osobą pełnoletnią oraz bierze na siebie odpowiedzialność związaną z ich użytkowaniem. Informacja o braku możliwości sprzedaży osobom niepełnoletnim jest widoczna w opisie każdego produktu, którego dotyczy.


  III. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

  1. Zamówienia można składać na jeden z następujących sposobów:
  a) poprzez stronę internetową Sklepu
  b) wysyłając e-mail na adres sklep@fit-strong.pl
  c) telefonicznie w godzinach pracy obsługi Sklepu
  d) za pomocą komunikatora internetowego lub czatu online.

  2.1. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów może nastąpić z pominięciem procedury rejestracji bądź być poprzedzone wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych z formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Zamawiającego hasła). Złożenie zamówienia uwarunkowane jest zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Sklepu. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

  2.2. W przypadku pominięcia procedury rejestracji złożenie zamówienia dokonane zostaje zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3.

  3.Podczas składania Zamówienia wymagane jest określenie:
  - nazwy, koloru, rozmiaru i ilości produktów
  - imienia i nazwiska odbiorcy
  - dokładnego adresu dostawy
  - numeru telefonu kontaktowego
  - adresu e-mail Zamawiającego.

  4. Dokonywanie Zamówień, z wyłączeniem ust. 1 pkt c) i d) w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach d 8:00 do 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
  a) komputer klasy PC lub urządzenie przenośne umożliwiające połączenie z Internetem i posiadające system operacyjny
  b) łącze internetowe;
  c) przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript
  d) włączona obsługa języka JavaScript,
  e) włączona obsługa plików Cookies
  f) aktywne konto e-mail.

  6. Sprzedawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamawiający akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

  7. Proces zamawiania przez stronę internetową Sklepu składa się z następujących kroków:
  - wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
  - podanie danych wymienionych w pkt. 3 lub logowanie
  - wybór formy dostawy i płatności
  - po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia obejmujące wszystkie informacje dotyczące Zamówienia tj.
  a) przedmiot zamówienia,
  b) cenę jednostkową oraz łączną zamawianych Towarów (wraz z podatkiem)
  c) główne cechy świadczenia
  d) wybraną formę płatności
  e) wybraną formę dostawy
  f) termin dostawy
  g) całkowity koszt dostawy
  h) termin zapłaty
  i) dane kontaktowe zamawiającego
  j) dane adresowe odbiorcy Towaru
  - akceptacja Regulaminu
  - zatwierdzenie Zamówienia przez przycisk »zamawiam i płacę«

  W trakcie składania zamówienia, od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość naniesienia zmian w wyborze produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie internetowej informacjami zawierającymi odniesienia do zmiany danych. Zatwierdzenie etapu »zamawiam i płacę« uniemożliwia modyfikację Zamówienia.

  8. Zamawiający ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących:
  - płatność przy odbiorze
  - przelew bankowy
  - przelew online PayU
  - przelew online PayPal
  - bon towarowy

  Płatności można dokonywać przez kilka różnych form dzieląc całkowitą kwotę na kwoty cząstkowe i dokonując płatności jedna po drugiej każdorazowo określając preferowaną formę.

  9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili kliknięcia przez Klienta na przycisk »zamawiam i płacę«. Po zawarciu Umowy sprzedaży Klient otrzymuje e-mail od Sklepu z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz o:
  1) cenie (wraz z podatkiem)
  2) głównych cechach świadczenia
  3) wybranej formie płatności
  4) wybranej formie dostawy
  5) terminie dostawy
  6) terminie zapłaty
  oraz regulaminem w formie pliku PDF zamieszczonego do wiadomości e-mail w formie hiperłącza

  10. W przypadku Zamówień telefonicznych Sklep potwierdza treść Zamówienia w drodze wiadomości e-mail obejmującej wszystkie informacje dotyczące Zamówienia tj.
  a) przedmiot zamówienia,
  b) cenę jednostkową oraz łączną zamawianych Towarów (wraz z podatkiem)
  c) główne cechy świadczenia
  d) wybraną formę płatności
  e) wybraną formę dostawy
  f) termin dostawy
  g) całkowity koszt dostawy
  h) termin zapłaty
  i) dane kontaktowe zamawiającego
  j) dane adresowe odbiorcy Towaru.
  Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili kliknięcia przez Klienta w przycisk »potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty« widniejącym w mailu otrzymanym od Sklepu .


  11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego.

  12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

  13. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na dostarczanie faktur VAT oraz – w przypadku zwrotów i uznawanych reklamacji – faktur korygujących VAT kanałami elektronicznymi. Faktury wysyłane są w formie plików PDF pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu.

  14. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres 6 miesięcy.

  15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Klient jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.

  16. W przypadku sprzedaży ratalnej, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązuje regulamin kredytodawcy oraz postanowienia umowy kredytowej.


  IV. PRAWA I PRZYWILEJE KLIENTÓW

  1. Odstąpienie Konsumenta od umowy

  1.1. Na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez poinformowanie Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Klienci sklepu FIT-STRONG.PL mają na odstąpienie aż 100 dni kalendarzowych dla wszystkich produktów z wyjątkiem wchodzących w skład kategorii „sprzęt fitness”, co do których obowiązuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Termin na skorzystanie z prawa odstąpienia liczony jest od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres FIT-STRONG Marcin Skoczeń ul.Bartidziejska 50, 06-100 Pułtusk. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca udostępnia Konsumentowi poniżej w Regulaminie.
  Konsument może skorzystać z przekazanego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  Ponadto, Sprzedawca udostępnia także wzór (formularz) oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą mailową: sklep@fit-strong.pl
  Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości odstąpienia w drodze elektronicznej tj. bądź poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną na adres e-mail marcin@orbisfera.pl, bądź poprzez skorzystanie z możliwości pobrania i wypełnienia formularza elektronicznego stanowiącego wzór oświadczenia o odstąpieniu, a następnie przesłanie go do Sklepu na adres marcin@orbisfera.pl, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, pocztą elektroniczną (za pośrednictwem wiadomości e-mail).

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   

  FIT-STRONGMarcin Skoczeń ul.Bartodziejska 50 06-100 Pułtusk, NIP:568-153-59-04 tel:887-681-030

  Ja/My . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego/-ych Towaru/ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zawartej dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . data odbioru Towaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Imię i nazwisko konsumenta (ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Adres konsumenta (-ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   


  2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

  1.3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia do umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku ze zwrotem.
  Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  Konsument obowiązany jest odesłać lub przekazać Sklepowi Towar na adres FIT-STRONG Marcin Skoczeń ul.Bartodziejska 50, 06-100 Pułtus, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia do umowy.
  Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeśli Towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, wówczas Konsument poniesie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, których wysokość szacowana jest na kwotę od 12,90 zł do 128,00 zł, zależną od wagi i wymiarów zwracanych Towarów. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  1.4. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Konsumentom w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Konsumentom w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  2. Reklamacja Klienta w czasie objętym gwarancją

  2.1. Większość Towarów dostępnych w Sklepie objętych jest gwarancją producenta. Sprzedawca przesyła dokumenty gwarancyjne wraz z Towarem. Warunki gwarancji i termin jej obowiązywania wskazane są w dokumentach gwarancyjnych.

  2.2. Zgłoszenie reklamacji Towaru w czasie objętym gwarancją możliwe jest na adres wskazany w dokumentach gwarancyjnych lub za pośrednictwem Sprzedawcy na adres FIT-STRONG Marcin Skoczeń ul.Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk, bądź na adres poczty elektronicznej marcin@orbisfera.pl

  2.3. W przypadku produktów sygnowanych gwarancją producenta "od drzwi do drzwi" (door to door), uszkodzony Towar zostaje nieodpłatnie odebrany przez kuriera w miejscu eksploatacji (adres podany przez Klienta), następnie naprawiony i doręczony w to samo miejsce. W szczególnych przypadkach naprawa Towaru może odbyć się przez upoważnionego serwisanta na miejscu (tj. bez przewożenia).

  3. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Konsumentów za wady Towarów (rękojmia)

  3.1. Sprzedawca (Sklep) ma obowiązek dostarczenia Klientom Towarów bez wad. Ustawa Kodeks Cywilny przewiduje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Konsumentowi.

  3.2. Sklep (Sprzedawca) wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towarów w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami.

  3.3. Reklamacja Towaru w czasie objętym rękojmią możliwa jest w dowolnej formie, przykładowo poprzez:
  a) wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem mailowym sklep@fit-strong.pl
  b) przesyłkę listowną na adres FIT-STRONG Marcin Skoczeń ul.Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk

  c) przez kontakt z konsultantem pod nr tel. 887681030
  d) kontakt z działem reklamacji bezpośrednio na adres e-mail sklep@fit-strong.pl

  e) osobiście w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.
  Dział reklamacji pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00.

  3.4. Konsument który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres do zwrotu: FIT-STRONG Marcin Skoczeń ul.Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

  3.5. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Konsumenta oświadczenia o realizacji uprawnień reklamacyjnych.

  3.6. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
  a) wymiany Towaru na nowy;
  b) naprawy Towaru;
  c) obniżenia ceny Towaru;
  d) odstąpienia od umowy – o ile wada ma charakter istotny.
  Wybór żądania zależy od Konsumenta.

  3.6.1. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady Towaru. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

  3.6.2. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
  Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
  Konsument nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

  3.6.3. Jeżeli spośród sprzedanych Towarów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towarów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron umowy, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Towarów wadliwych.

  3.6.4. Jeżeli Towar wadliwy został zamontowany, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięciu wady, Konsument jest jednak wówczas obowiązany ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę zakupionego Towaru albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania produktu, do wysokości ceny produktu.

  3.6.5. Koszty naprawy lub wymiany, w szczególności koszty demontażu i dostarczenia Towaru, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia, ponosi Sprzedawca, z zastrzeżeniem treści pkt. 3.6.4. (powyżej).

  4. Uszkodzenia lub braki powstałe w transporcie<b< p="">

  Akceptuję
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.